Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Niedzielne ogłoszenia
Ogłoszenia parafialne

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2022 R.

1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie o godz.: 17.30, zaś dla dzieci
w poniedziałki, środy i piątki o godz.: 16.30.
2. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy wiernych do duchowego
przygotowania się do uroczystości i porządkowania cmentarza oraz grobów.
3. Wypominki – wspominając naszych bliskich zmarłych , dobroczyńców, nauczycieli,
duszpasterzy, obrońców Ojczyzny, wpisujemy wyraźnie na kartkach ich imiona,
składamy ofiary jako wyraz naszego poświęcenia i troski by modlitwa była zanoszona
w Kościele “za dusze, które są w ręku Boga”. Na parapecie są kartki na wypominki i
Mszę św. zbiorową w Dzień Zaduszny 2 listopada o godz.: 7.00, 9.00 i 18.00. Na tych
kartkach można zaznaczyć godziny Mszy św., na której w miarę możliwości
wspominamy w modlitwie zmarłych. Kartki z ofiarą składamy do skarbony przy
prezbiterium.
4. W piątek imieniny ks. Bp Tadeusza Lityńskiego pamiętajmy o Pasterzu naszej diecezji
w modlitwie.
5. Dzisiaj Niedziela Misyjna. Wychodząc z kościoła składamy ofiarę do skarbon na
misje. Bóg zapłać
6. Spotkanie KSM dzisiaj o 16.15 w sali pod kościołem. Zapraszamy chętną młodzież.
7. We wtorek o 18.00 msza św. w int. Królowej Pokoju a po mszy św. Koronka Pokoju i
adoracja Najświetszego Sakramentu.
8. Zbiórka ministrantów i lektorów w środę po mszy św. wieczornej.
9. Spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych dla dzieci wyjątkowo we wtorek o 17.15
w sali pod kościołem. Serdecznie zapraszamy.
10. KSM zaprasza młodzież na rekolekcje w dniach 28-30 października koszt 130
zł. Rekolekcje poprowadzi misjonarz kombonianin.
11. Dzisiaj o 18.00 msza św. w int. o dobrą żonę i dobrego męża. Po mszy św. spotkanie
w sali pod kościołem z p. Jola
12. W środę 26 października zapraszamy wszystkie dzieci na “Bal Wszystkich
Świętych”. Rozpoczniemy o 16.30 Różańcem, następnie przejdziemy do salki pod
kościołem tam konkursy i zabawy. Zapraszmy do przebrania się za świętego.
13. Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar zaprasza wszystkich przeżywających
kryzys małżeństwa na mszę św. w najbliższą sobotę 29 października o godz.:18.00 w
naszym kościele. Po mszy św. spotkanie w domu rekolekcyjnym Emaus przy ul. Aliny
7.

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW., UL. ALINY 17 65-329 ZIELONA GÓRA (68)4539825
14. Prasa katolicka:
Niedziela- załącza dodatek :”Bliżej życia z wiarą” a w nim m.in.: o nawróceniu w
więzieniu.
Gość Niedzielny- zamieszcza rozmowę z abp Stanisławem Gądeckim o synodzie
Głos z Winnicy – nasz parafialny miesięcznik. Jes październikowy numer
– Mały Gość Niedzielny – dla dzieci, zamieszcza dodatek : Moja siła specjalna
– Różaniec -miesięcznik formacyjny
– Gość Niedzielny Ekstra
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i składane ofiary na potrzeby naszej parafii. Życzymy
błogosławionej niedzieli.

Ks. Jan Pawlak – Proboszcz