Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Kapłani

– proboszcz  ks. prałat kan. lic. mgr Jan PAWLAK (28.07.2002)

– wikariusz  ks. mgr Marcin BOBOWICZ (25.08.2020)

– emeryt  ks. kan. Jerzy LOCH (1.08.2019)

ks. kan. lic. mgr Zbigniew KUCHARSKI – dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA