Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Niedzielne ogłoszenia

Historia

Historia

Początek parafii datuje się od momentu wybudowania kapliczki Narodzenia NMP w 1314 r. Wtedy to miasto Zielona Góra zostało wyludnione przez dżumę. Tylko nieliczni (ok. 100 osób) schronili się na zalesionym wzgórzu, a tym samym zostali uratowani. Jako wotum wdzięczności wybudowali z kamienia polnego kapliczkę i poświęcili ją Matce Bożej. Od okresu reformacji aż do 1947 r. kaplica przestaje pełnić funkcje sakralne, a jest używana przez właścicieli winnic do przechowywania i sprzedaży wina. Po II wojnie światowej przywrócono sakralną funkcję kaplicy. Zostaje odnowiona przez byłych więźniów hitlerowskich obozów. Do tej kaplicy, począwszy od 3 maja 1947 r. organizowana była kilka razy w roku, ogromna procesja wychodząca z kościoła MB Częstochowskiej, z obrazem MB Nieustającej Pomocy. Ta jednak, publiczna forma wyznawania wiary, została zabroniona przez ówczesne władze w 1950 r.

Na mocy dekretu bpa Wilhelma Pluty z dnia 4 października 1970 r. utworzono przy kaplicy filię parafii pw. św. Jadwigi, natomiast ks. Jerzy Nowaczyk otrzymał zadanie organizowania na tym terenie życia parafialnego. Początkowo msze św. były odprawiane w kaplicy, przy której od czerwca 1973 r. na każdą niedzielę i święta rozwijano ogromny namiot, mieszczący jednorazowo ok. 500 osób. Dopiero 6 listopada 1980 r. władze miejskie zezwoliły na budowę nowego kościoła. Tymczasowy barak przywieziony z Konina zmontowano przy pomocy wiernych w ciągu jednego tygodnia. 25 grudnia 1980 r. bp W. Pluta poświęcił go i odprawił pierwszą Mszę św. 20 września 1981 r. bp W. Pluta poświęcił rozpoczętą budowę i wmurował kamień węgielny w budujący się kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. Po poświęceniu nowego kościoła, barak przestał pełnić funkcję sakralną. Dnia 14 września 1987 r. bp Józef Michalik zmienił tytuł parafii z Narodzenia NMP na Podwyższenia Krzyża Świętego. Bp Adam Dyczkowski konsekrował kościół 14 września 1999 r., natomiast 23 kwietnia 2006 r. wprowadził do kościoła relikwie św. Joanny Beretta Molla. W domu Pomocy Społecznej wybudowano kaplicę pw. św. Joanny Beretta Molla. Poświęcił ją bp Paweł Socha 12 maja 2006 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

ZIELONA GÓRA – pw. Podw. Krzyża Świętego (7.00, 8.30, 10.30, 12.00, 14.00, 18.00)

Bud. 1980-83 r., pośw. 14 września 1999 r. przez bp. Adama Dyczkowskiego. Prezbiterium: mozaika wykonana w latach 1988-90 przedstawiająca Triumf Chrystusa.

ZIELONA GÓRA – kaplica pw. Narodzenia NMP

Bud. 1314 r., pośw. 3 maja 1947 r.

ZIELONA GÓRA – kaplica pw. bł. Karoliny Kózki w siedzibie AK i KSM

ZIELONA GÓRA – kaplica pw. św. Joanny Beretta Molla w DPS (9.30)

Pośw. 12 maja 2006 r. przez bp. Pawła Sochę.

ZIELONA GÓRA – kaplica zakonna sióstr benedyktynek pw. św. Jana Chrzciciela

Terytorium parafii

Zielona Góra (Al. J. Słowackiego, ul. Aliny, ul. Balladyny, ul. Beniowskiego, ul. Browarna, ul. Chochlika, ul. Cynarskiego, ul. Dantyszka, ul. Derwida, ul. Fantazego, ul. Filona, ul. Geodetów, ul. Goplany, ul. Grabca, ul. Grunwaldzka, ul. Gryfa, ul. Grzegorza, ul. Hawryłowicza, ul. Horsztyńskiego, ul. Jasińskiego, ul. Karłowicza, ul. Kirkora, ul. Kordiana, ul. Kożuchowska nry parzyste 2-42, ul. Krzemieniecka, ul. Laury, ul. Lecha, ul. Lechitów, ul. Lilli Wenedy, ul. Mazepy, ul. Morelowa, ul. Nowa, ul. Olbrychta, ul. Orkana, ul. Partyzantów, ul. Piwna, ul. Pileckiego, ul. Reymonta, ul. Rzemieślnicza, ul. Salomei, ul. Skierki, ul. Skrajna, ul. Sienkiewicza, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Stroma, ul. Strzelecka, ul. Tuwima, ul. Wacława, ul. Wąska, ul. Wodna, ul. Wrocławska nry nieparzyste od 17)

Poprzedni proboszczowie

ks. Jerzy Nowaczyk – 3.05.1974 r.

Powołania w parafii

ks. Leon Rosiak, ks. Andrzej Oczachowski, ks. Mirosław Bachmann, ks. Piotr Juckiewicz, o. Jerzy Konieczny SI, o. Piotr Koźlak CSsR, o. Stanisław Demski CSsR, o. Robert Cielicki OFMCap., s. Barbara Kitlińska RIC, s. Inez Szwabowicz CSMB, s. Dorota Zygmunt RIC, s. Monika Witowska CSMB, s. Martyna Świrgał CF

Wizytacje kanoniczne

1971 r. (bp. Jerzy Stroba), 1978 r. (bp. Paweł Socha), 1987 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Edward Dajczak), 2001 r. (bp Adam Dyczkowski), 2006 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Paweł Socha)