Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Spotkania w niedzielę o 16.30

p.o prezesa Marta Dudek

opiekun ks. Marcin Bobowicz

https://zg.ksm.org.pl/