Ogłoszenia parafialne

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10.2022 R.

1. W tym tygodniu obchodzimy:
– w poniedziałek św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i męczennika
– we wtorek św. Łukasza ewangelisty, patrona służby zdrowia
– w czwartek – św. Jana Kantego prezbitera
– w sobotę – św. Jana Pawła II papieża
Zapraszamy do wspólnej modlitwy
2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie o godz.: 17.30, zaś dla dzieci
w poniedziałki, środy i piątki o godz.: 16.30.
3. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych> Zachęcamy wiernych do duchowego
przygotowania się do uroczystości I porządkowania cmentarza oraz grobów.
4. Wypominki – wspominając naszych bliskich zmarłych , dobroczyńców, nauczycieli,
duszpasterzy, obrońców Ojczyzny, wpisujemy wyraźnie na kartkach ich imiona,
składamy ofiary jako wyraz naszego poświęcenia i troski by modlitwa była zanoszona
w Kościele “za dusze, które są w ręku Boga”
Na parapecie są kartki na wypominki i Mszę św. zbiorową w Dzień Zaduszny 2
listopada o godz.: 7.00, 9.00 i 18.00. Na tych kartkach można zaznaczyć godziny
Mszy św., na której w miarę możliwości wspominamy w modlitwie zmarłych. Kartki
z ofiarą składamy do skarbony przy prezbiterium.
5. Dziękujemy młodzieży z KSM, członkom Akcji Katolickiej i PZC za
przeprowadzenie zbiórki do puszek na “Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
6. Spotkanie KSM dzisiaj o 16.15 w sali pod kościołem. Zapraszamy chętną młodzież.
7. W poniedziałek po mszy św. wieczornej adoracja prowadzona przez wspólnotę
Odnowy w Duchu Św. Zapraszmay do wspólnej modlitwy.
8. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w środę po mszy
wieczornej ok. 18.40
9. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z klas 8 i 7 we
piątek o 16.30 różaniec i spotkanie.
10. Zbiórka ministrantów i lektorów w piątek po mszy św. wieczornej.
11. Spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych dla dzieci w czwartek o 17.00 w sali
pod kościołem. Serdecznie zapraszamy.
12. KSM zaprasza młodzież na rekolekcje w dniach 28-30 października koszt 130
zł. Rekolekcje poprowadzi misjonarz kombonianin.

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW., UL. ALINY 17 65-329 ZIELONA GÓRA (68)4539825
13. Dzisiaj można nabyć z okazji Dnia Papieskiego Kremówki, które rozprowadza
młodzież KSM. Kupując kremówki wspieramy dzieci i młodzież naszej parafii.
Dziękujemy.
14. W przyszłą niedzielę o 18.00 msza św. w int. o dobrą żonę I dobrego męża. Po
mszy św. spotkanie w sali pod kościołem.
15. W środę 26 października zapraszamy wszystkie dzieci na “Bal Wszystkich
Świętych”. Rozpoczniemy o 16.30 Różańcem, natępnie przejdziemy do salki pod
kościołem tam konkursy i zabawy. Zapraszmy do przebrania się za świętego.
16. Prasa katolicka:
Niedziela- załącza dodatek :Bliżej życia z wiarą” Tym razem przedstawia sylwetkę ks.
Jana Kaczkowskiego. Polecamy artykuł o diakonach stałych
Gość Niedzielny- dołączył kolejną płytę audio z PŚ. Tygodnik zawiera teksty o
nauczycielach. Wbrew panującej modzie uczmy dzieci dostrzegać ich dobre serce I
zaangażowanie. Polecam rozmowę z ks. Marcinem
Głos z Winnicy – nasz parafialny miesięcznik. Jes październikowy numer
– Mały Gość Niedzielny – dla dzieci
– Różaniec -miesięcznik formacyjny
– Miłujcie się -dwumisięcznik
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i skadane ofiary na potrzeby naszej parafii. Życzymy
błogosławionej niedzielii.

Ks. Jan Pawlak – Proboszcz