Ogłoszenia parafialne

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.07.2022

1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. poetę pochodzącego ze Świebodzina – ks. Jacka
Tomkowicza. Po mszy św. jest okazja do spotkania, rozmowy i nabycia tomików
poezji
2. W tym tygodniu obchodzimy:
– w piątek św. Marii Magdaleny
– w sobotę św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
3. Trwają zapisy na 40 pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę(2-12 sierpnia) zapisów można
dokonać online, wypełniając formularz zamieszczony na stronie:
www.pielgrzymka.zgora.pl. Zapraszamy do pielgrzymowania z grupą biało-czerwoną,
która wędrować będzie razem z grupą czarną oo. Franciszkanów. Zapraszamy do
pielgrzymowania duchowego do powierzenia nam swoich spisanych intencji oraz do
wsparcia pielgrzymów trwałymi produktami spożywczymi, wodą lub finansowo.
Spotkania przedpielgrzymkowe przewidziano: 22.07 o 18.45 w parafii oo.
Franciszkanów w Zielonej Górze i 29.07 o 18.45 w parafii w Drzonkowie. Nr
kontaktowe: ks. Rafał Szwaja 68 3275506 I Katarzyna Marciniak – 501209052
4. Jak pewnie zauważyliśmy trwa remont wieży kościoła. Prace potrwają do końca lipca.
Koszt to 4 4000 zł. W ostatnim czasie na ten cel wpłynęło od parafian i innych osób-
………… Serdeczne Bóg zapłać! Sądzę, że uda nam się zebrać pozostałą kwotę.
5. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
– Łukasz Bartkowiak zam. w Zielonej Górze i Paula Chmiel zam. w Zielonej Górze
-zap.II
Prosimy o modlitwę w int. narzeczonych. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach
zachodzących między nimi jest zobowiązany w sumieniu powiadomić
duszpasterzy.
6. Prasa katolicka:
Niedziela- polecamy temat numeru: numer zatytułowany: Chrońmy dzieci. Ważne dla
rodziców i wychowawców
Gość Niedzielny- pisze na temat Wołynia: trudne oczyszczenie pamięci
7. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i składane ofiary na potrzeby naszej parafii. Życzymy
błogosławionej niedzieli.

Ks. Jan Pawlak – Proboszcz