Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022

1. Dzisiaj w naszej diecezji odpust w sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, Międzynarodowe
święto Caritas, rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
Dzisiaj zbiórka do puszek na działalność charytatywną
Caritas naszej diecezji.
2. To święto polecił obchodzić Pan Jezus. W tym dniu pragnie uleczyć nasze serca. “W
tym dniu wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
mojego”,”…Dusza, która przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar, niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby jej
grzechy były jak szkarłat”.
3. Stowarzyszenie Civitas Christiana organizuje w Polsce peregrynacje relikwii bł. Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Dziś dotarły do naszej parafii. Uroczystość będzie miała
miejsce na mszy św. o godz.: 10.30. Serdecznie zapraszamy.
4. Podobnie jak w wielu miastach Polski, również w naszej parafii, w Godzinie Miłosierdzia
tj.: o 15.00 modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w kilku punktach:
– W naszym kościele
– okolice sklepu Lewiatan przy ul. Partyzantów
– – okolice sklepu Lidl przy ul. Sienkiewicza
– – pasaż handlowy przy ul . Morelowej
– rondo przy ul. Grunwaldzkiej
5. W poniedziałek święto św. Marka ewangelisty. Msza św. o godz.: 7.00 i 18.00.
6. Przygotowujemy się do I Komunii św. w naszej parafii w niedzielę 15 maja o godz.:
10.00. Modlimy się w intencji dzieci, aby zawsze były wierne Panu Jezusowi.
7. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Codziennie o godz.: 18.30 a
w niedzielę o godz.: 17.15.
8. W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia Bożego – każdy wierny może uzyskać odpust
zupełny spełniając następujące warunki: Wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek
grzechu, wzbudzając zamiar wypełnienia trzech zwykłych warunków [spowiedź
sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich),
odmawiając przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę
„Ojcze nasz” i „Credo”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np.
„Jezu Miłosierny, ufam Tobie”). Na terytorium Polski jest codzienna możliwość
uzyskania odpustu zupełnego za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia w
kościele lub w kaplicy przed N. Sakramentem.
9. W czwartek wspomnienie św. Joanny Beretyy Molla z tej okazji msza św. w intencji
rodzin i małżeństw oczekujacych potomstwa o godz.: 18.00
10. Spotkanie KSM w piątek o 19.00.
11. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w środę po mszy św.
wieczornej.
12. Spotkanie młodzieży z klas 8 w czwarterk o 19.00.

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze
Ul. Aliny 17 65-329 Zielona Góra
13. Spotkanie młodzieży z klas 7 w piątek o 17.00
14. Zapraszamy na warsztaty muzyczne wokalno-instrumentalne 6 i 7 maja, które odbędą
się w naszej parafii. Zakończone będą koncertem uwielbienia 7 maja po mszy św.
wieczornej w naszym kosciele. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.
Zapisy w zakrystii. Prowadzi Tymczasowa Formacja Prowizoryczna.
15. Zapowiedzi:
 Mariasz Bartłomiej zam. Zielona Góra i Szmajda Justyna zam. Zielona Góra zap.
3
 Sochacki Damian i Gut Agata – zamieszkali w Zielonej Górze, zap. I
Ktokoliwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi jest
zobowiązany w sumieniu powiadomić duszpasterzy.

16. Prasa katolicka:
„Głosu z Winnicy”. – jest nowy numer kwietniowy. Koszt 2 zł.
Niedziela – zamieszcza dodatek specjalny: Kościół pomaga Ukrainie
Gość Niedzielny- zamieszcza jako dodatek koronkę do Bożego Miłosierdzia w języku
polskim, rosyjskim i ukraińskim
Mały Gość Niedzielny: zamieszcza dwa obrazy Jezusa Miłosiernego oraz odwiedziny w
hospicjum w Wilnie. We wszystkich pismach informacje o święcie Miłosierdzia Bożego.
17. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i skadane ofiary na potrzeby naszej parafii. Życzymy
błogosławionej niedzielii.

Ks. Jan Pawlak – Proboszcz