Głos z Winnicy
Sięgam pamięcią do „któregoś” listopadowego spotkania Akcji Katolickiej 1996 roku, kiedy to ks. Jerzy Nowaczyk zaproponował abyśmy w naszej parafii podjęli się wydawania gazety. W stopce redakcyjnej pierwszego numeru znalazły się osoby; Ks. Jerzy Nowaczyk, śp. Antoni Głośnicki, Janusz Baran, Wiesław Wołyniec, Edward Kalinowski, Danuta Tchórzewska i ja (Jolanta Życzkowska), pisząca ten tekst. Potem drukowaliśmy pierwszy numer, który ręcznie odbijany był na przestarzałej kserokopiarce. Maszyna się grzała, tusz się rozmazywał, ale co to była za radość! Tak to było – dziś to egzotyka. Filarem gazety był śp. Antoni Głośnicki i wielokrotnie jednoosobowo dźwigał odpowiedzialność za kolejne wydania numerów. Obserwowałam to z podziwem. Doświadczenia te były dla mnie bardzo cenne, bo nauczyły mnie odpowiedzialności za to co narodziło się w 1996 roku.


Dzisiaj trudno sobie wyobrazić aby gazeta przestała istnieć. Serce się cieszy, gdy po niedzielnych Mszach Świętych, ludzie wychodzący z kościoła niosą w kieszeniach, torebkach, dłoniach świeże numery „Głosu”. Ten obraz mocno wpisał się w krajobraz naszej parafii. Dla nas jest to zachęta do dalszej pracy i przekonanie o tym, że gazeta parafialna jest potrzebna..


Tak jak wtedy, tak i obecnie w składzie redakcyjnym są ludzie, którzy swoją pracę traktują jak misję. Bo trzeba powiedzieć, że nasza gazeta jest narzędziem do porozumiewania się i kontaktu z ludźmi. Jest również polem ewangelizacji i miejscem przekazywania pozytywnych wartości.


Obecnie w redakcji pracuje 10 osób. To co każdy z nas robi nie jest pracą, jest to faktycznie służba całkowicie bezinteresowna, wynikająca z pasji i troski o trwanie tego dzieła. Każdy z nas ma rodzinę, często jeszcze pracę zawodową i masę swoich problemów. Trzeba również zauważyć to, że dodatkowo wszyscy redaktorzy zaangażowani są w życie różnych parafialnych wspólnot. Pracy naszej towarzyszy również niemały stres. Czas płynie szybko a z materiałem trzeba zdążyć... Jednak nigdy nie zdarzyło się, aby jakiś numer „wypadł” z kalendarza.


Dziękuję wszystkim redaktorom za włożoną pracę i tworzenie przyjaznego klimatu.
 • Strony dla dzieci opracowuje Małgosia Jaskuła – od lat katechizuje w szkole i związana jest z dziećmi.
 • Lucynka Zapasek – pisze artykuły, opracowuje żywoty Świętych.
 • Małgosia Bosa – pisze teksty, jest stałym korespondentem Caritas, służy dobrą radą i pomysłowością.
 • s. Goretti – pisze teologiczne teksty, poprzez co podnosi poziom gazety, również wspomaga strony dziecięce.
 • s. Maura - redaguje "Młodą Winnicę" i pełna jest ciekawych inicjatyw.  Tu należy wspomnieć, że Siostry Benedyktynki aktywnie włączają się w pracę redakcji.
 • Bożenka Krukowska – prowadzi ciekawe rozmowy i wywiady. Jest stałym łącznikiem z Akcją Katolicką.
 • Zdzisia Dudarska – serwuje smaczne dania w Parafialnym Piekarniku, jest informatorem wydarzeń ze spotkań Radia Maryja.
 • Najmłodszy nasz „nabytek” Paulinka Zapasek – redaktor-korespondent. Pisze i odmładza nasz Zespół.
 • Ks. Jarosław Paprocki – jest naszym asystentem kościelnym.
 • Ks. Jerzy Nowaczyk – najwierniejszy z nas wszystkich. Pisze od zawsze, do dzisiaj. Jest naszym „Honorowym Redaktorem”.
 • Nie można nie wspomnieć o naszych Księżach Wikarych, którzy piszą teksty na pierwsza stronę.
 • Ks. Proboszcz, Jan Pawlak – jego troskliwe oko ogarnia nasze poczynania.

Wymieniając osoby aktualnie zaangażowane w redagowanie naszej gazety należy wspomnieć również Marka Zielińskiego, który jako student pomagał w redakcji technicznej gazety a także o Małgosi Klikowicz, która przez szereg lat była w naszym zespole. Nadal nas wspiera, podrzucając jakiś tekst.


Cieszymy się wszyscy, gdy ukazuje się nowy numer. Każdy z nas ma swój wkład w jego powstanie. Myślę, że radość ta wynika nie tylko z wkładu intelektu, czasu czy dobrze wykonanej pracy, lecz z tego, że staramy się, jako Zespół, aby nasze relacje były oparte na koleżeństwie i przyjaźni. Przyjmujemy uwagi, słuchamy rad i „wchodzimy” w dobre pomysły.

Dziękujemy naszym Czytelnikom za wierność i za to, że nabywają i czytają „Głos z Winnicy”, gdyż to jest podstawą istnienia pisma. Dzięki Wam, Kochani, gazeta jest samowystarczalna. Pragniemy aby tak było nadal i aby nasze pismo służyło jedności i wzrostowi duchowemu parafii.

P.S.
Jako Redakcja mamy jedno życzenie: Marzy nam się, aby nowy, młody zespół dołączył do nas i wsparł nas w pracy...

Jolanta Życzkowska,
redaktor naczelny „Głosu z Winnicy”

  

Parafialną gazetę "Głos z Winnicy" redaguje Zespół.
Chętnych zapraszamy do współpracy.

KONTAKT:
telefon: 68 453 64 27
e-mail: winnica@kuria.zg.pl