Żywy Różaniec

W powstającej parafii bardzo wcześnie zawiązała się Rodzina Różańcowa. Przyczyniły się do tego dzieła osoby, które już należały do Żywego Różańca w parafii św. Jadwigi, a które znalazły się w granicach naszej parafii. Pierwszą i do dzisiaj aktualną zelatorką jest p.Adela Pakosz, która gorliwie przez tyle lat prowadzi Rodzinę Różańcową w łączności z księdzem moderatorem. Żywy Różaniec składa się z 11 róż, a każda z nich liczy 20 osób.


W pierwszą sobotę każdego miesiąca Rodzina Różańcowa gromadzi się na Mszy Świętej wieczornej i nabożeństwie do Matki Bożej, na którym podawana jest miesięczna intencja modlitwy i jej omówienie przez kapłana, po czym uczestnicy wymieniają między sobą tajemnice różańcowe. W ten sposób każda róża przez cały miesiąc odmawia codziennie cały różaniec rozważając tajemnice wiary radosne, bolesne, chwalebne, i ogarniając tą modlitwą wszystkie ważne sprawy Kościoła.


Modlitwa ta, wprowadzona została przez św. Dominika i jego Zakon Kaznodziejski (Dominikanie) w XIII wieku, a przez Kościół wielokrotnie potwierdzana, wywiera wielki wpływ na życie religijne jednostek tak się modlących i wyprasza dla całego Kościoła potrzebne łaski. Ważność tej formy modlitwy potwierdzają liczne objawienia Matki Bożej: w Lourdes, w Fatimie, La Salette. Odmawiana w bractwach różańcowych, takich jak na przykład Żywy Różaniec, łączy ludzi ze sobą w modlitwie.