Kilka słów o nas
opiekunem ministrantów jest Ks. Dariusz Wytrykowski
prezesem ministrantów jest Marek JuckiewiczDrodzy Młodzi i trochę Starsi Wiekiem Przyjaciele!
Chcielibyśmy zaprosić Was do służby przy ołtarzu Pana, szczególnie w naszej parafii.

Obecnie jest nas około 35 chłopaków zrzeszonych w dwie grupy wiekowe. Młodsza, w której skład wchodzą ministranci ze szkół podstawowych oraz starsza, do której należą uczniowie gimnazjum i liceum, a także lektorzy. Często wspiera nas także grupa dorosłych panów, przeważnie członków Akcji Katolickiej, która służy na niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 8:30, podczas świąt i dni powszednich. Każdy ministrant ma wyznaczone służenia dwa razy w tygodniu i w niedzielę. Oprócz obowiązków, w porze letniej często spotykamy się na boisku piłkarskim, aby należycie przygotować się do rejonowych rozgrywek. 
Termin ministrant pochodzi od łacińskiego słowa ministrare, które oznacza „służyć”.
MINISTRANT to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Jest to jego pierwsza i najbardziej istotna funkcja. Wszystkie inne jego zadania, a także OBOWIĄZEK formacji i coraz lepszego poznania Boga, wynikają z podjętej funkcji ministranta.

  • Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej
  • Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie (trybularz, ampułki). One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
  • Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! 

Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać i oglądać, „uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!