News Ticker Demo
W związku z nowymi rygorami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie 89 osób. Przypominamy o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek. Dziękujemy za zrozumienie.

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA
I
NIEPOKALANEMUSERCU MARYI

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!Kościół pielgrzymujący na ziemi,Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,i błaga:

              — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpieniawspomagaj Twój Kościół,bądź natchnieniem dla rządzących narodami,wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,wspieraj pokornych i uciśnionych,uzdrawiaj chorych i grzeszników,podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,przywracaj wolność jeńcom i więźniomi wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!Kościół pielgrzymujący na ziemi,Twój lud żyjący w Polscewidzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
            — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,1wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności isolidarności,bądź światłem dla umierających,powitaj umarłych w swoim Królestwie,chroń nas od wszelkiego złai wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!Przez Serce Twej Matki,której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,narody Polski i tak wielu innych krajów,które od wieków są Twoje,proszą dziś: przyjmij zawierzenie Twego Kościoła.W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu trojgu dzieciomjako ucieczka i droga prowadząca do Twego Serca,poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercui oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa,zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

          — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,przyjmij tych, którzy odchodzą,dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,odnów wszechświat i ludzkość. Amen.