Caritas, to miłość, miłość bratnia, wspierająca, akceptująca ludzi nas otaczających takimi, jakimi są. Do takiej miłości wzywa Jezus Chrystus względem wszystkich potrzebujących nie zważając na rasę, narodowość, czy wyznanie.


W Polsce Instytut Caritas powołano w roku 1929, który koordynował działalność Caritas diecezjalnych powstających na przełomie lat trzydziestych i obejmujących wszystkie instytucje kościelne pracujące charytatywnie.


Działalność dobroczynna obejmowała lata wojenne a w latach powojennych nastąpił ich burzliwy rozwój. Niestety w 1950 roku decyzją władzy, Caritas zostaje zlikwidowany. 1986 rok to data, kiedy powracają parafialne zespoły charytatywne. W 1990 roku powołano krajowy organ koordynacyjny noszący nazwę Caritas Polska. Struktury Caritas w większości diecezji tworzone były od zera. Pomoc Caritas przybiera różnorakie formy, np. organizowanie wakacji dla dzieci ubogich, zbiórki pieniędzy przeznaczone na pomoc najuboższym, organizowanie jadłodajni oraz wiele pośrednich form pomocy.

Od początku istnienia naszej Parafii przez wiele lat nie było żadnego formalnego zespołu troski o ludzi potrzebujących pomocy. W okresie komunistycznym jakakolwiek działalność zorganizowana w tej dziedzinie nie mogła mieć miejsca. Natychmiast nakładane były na parafię olbrzymie podatki. A taką działalność parafia powinna rozwijać, gdy chciała być wierna Ewangelii. I czyniła to.


Przez prawie 30 lat S. Zdzisława Słowińska OSB zwana przez niektórych „Dobrusią”, z grupą oddanych sobie osób organizowała zbiórki parafialne żywności, odzieży, środków higienicznych i pieniędzy, które potem na różne sposoby były rozdzielane potrzebujący. W czasie stanu wojennego i po nim, gdy przychodziły duże transporty żywności i odzieży z Zachodu i USA, grupa ta rozdzielała to ubogim. Równocześnie S. Zdzisława, będąc gospodynią na plebanii, dokarmiała głodnych, którzy przychodzili o pomoc.


Po upadku komunizmu w naszym kraju, kiedy ustały restrykcyjne przepisy o działalności charytatywnej, parafia przesyła do dzisiaj dnia, co miesiąc, pokaźną sumę pieniędzy do Szkoły Podstawowej nr 17 i do przedszkoli parafialnych, zebranych na dożywianie biednych dzieci w szkołach w pierwsze niedziele miesiąca.


Od tego też czasu ofiarność parafian na rzecz misji, Kościoła na Wschodzie, na pomoc dla ludzi na całym świecie dotkniętym katastrofami żywiołowymi, była bardzo duża, czasami wielokrotnie przekraczała normalne niedzielne składki.28.10.1998 roku ks. bp Adam Dyczkowski zatwierdził statut Parafialnych Zespołów Caritas. 20.04.2000 roku ks. Proboszcz parafii na zebraniu założycielskim i po wyborach, przesłał do Kurii Biskupiej propozycję zarządu PZC w naszej parafii, którą zatwierdził ks.Biskup 26.06.2000 roku. 
          • ks. proboszcz Jerzy Nowaczyk – przewodniczący 
          • p. Jarosław Kamiński – prezes 
          • p. Helena Jagoda – sekretarz 
          • p. Maria Kosmalska – skarbnik 
          • s. Zdzisława Słowińska – członek zarządu

Po 3 latach odbyły się kolejne wybory, które Ks. Biskup zatwierdził 02.09.2003 roku.
Obecny skład zarządu:
          • ks. proboszcz Jan Pawlak – przewodniczący 
          • p. Jarosław Kamiński – prezes 
          • p. Małgorzata Bosa – sekretarz
          • p. Danuta Tatarzyńska – członek zarządu 
          • p. Marianna Szfranek – członek zarządu 
          • p. Wanda Wypijewska – członek zarządu


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas:

82 1020 5402 0000 0102 1045 7803
PKO BANK POLSKI Oddział w Zielonej Górze


Biuro Caritasu
czynne w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-17:00
w salkach parafialnych
wejście od ul. Horsztyńskiego