Parafialna Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska naszej Parafii została powołana w 2004 roku. Uroczyste zaprzysiężenie Rady miało miejsce w kościele parafialnym, podczas Mszy Świętej – sumy w niedzielę, 28.11.2004 roku.


Rada spotkała się po raz pierwszy jeszcze przed zaprzysiężeniem – 22.10.2004 roku. Powstanie tego typu zespołu było możliwe dzięki postanowieniu Ks. Bpa Diecezjalnego Adama Dyczkowskiego, zgodnie z kan. 536/1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.


W naszej parafii jest to 24 osobowa grupa, będąca organem doradczym Ks. Proboszcza. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) działa wg norm wydanych przez biskupa diecezjalnego. Na czele stoi proboszcz, podlegają mu księża wikariusze, przedstawicielka sióstr zakonnych w osobie siostry przełożonej i osoby świeckie – liderzy grup parafialnych, przedstawiciele parafian wybrani przez całą wspólnotę. Rada powoływana jest na okres 3 lat.


Celem PRD jest troska o właściwy rozwój życia religijnego parafii. Rada wzięła m.in. aktywny udział w przygotowaniu rekolekcji intronizacyjnych i uroczystości Intronizacji Chrystusa Króla (09.03.2005) oraz pomagała w organizowaniu Jubileuszu 35-lecia Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.


Prosimy o wsparcie modlitewne, aby praca wszystkich, skupionych w PRD osób, przynosiła dobre owoce na pożytek ludziom i większą chwałę Panu Bogu.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

Z URZĘDU:

     1. Ks. Jan Pawlak

     2. Ks. Grzegorz Mikołajczyk

     3. Ks. Krzysztof Hołowczak 

     4. Ks. Jarosław Paprocki
     5. S. Goretti
     6. p. Janusz Baran 
     7. p. Jarosław Kamiński 
     8. p. Małgorzata Jaskuła 

Z NOMINACJI:
     1. p. Zbigniew Żołędziejewski 
     2. p. Władysław Ratajski 
     3. p. Grzegorz Żarczyński 
     4. p. Piotr Stachowski 
     5. p. Jan Juckiewicz 
     6. p. Jolanta Życzkowska 
     7. p. Kazimierz Koźlarek 
     8. p. Alicja Cieślak 

Z WYBORÓW:
     1. p. Wacław Tatarzyński 
     2. p. Bogumiła Moskaluk 
     3. p. Danuta Tchórzewska 
     4. p. Krzysztof Bujalski 
     5. p. Marian Łysakowski 
     6. p. Roman Posacki 
     7. p. Małgorzata Klikowicz 
     8. p. Adela Pakosz