Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
Pomocnik kapłana
Gdyby chcieć jednym słowem określić kim jest nadzwyczajny szafarz, najkrócej można by powiedzieć: świecki pomocnik. Cała jego posługa jest bowiem tylko pomocą zwyczajnym szafarzom. Nie mają oni na celu zastępować kapłanów, a tylko wspierać ich i uzupełniać w wybranych zadaniach duszpasterskich.
(Nad)zwyczajność
Warto zacząć od tego, że zwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są biskupi, prezbiterzy oraz diakoni. To oni podczas eucharystii mogą rozdawać Komunię wiernym, a także zanosić ją chorym. I w zasadzie, gdyby liczba zwyczajnych szafarzy była odpowiednia, to posługa nadzwyczajnych szafarzy nie byłaby konieczna. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy podczas mszy św. liczba kapłanów jest niewystarczająca do tego, aby obrzęd komunii przebiegł sprawnie i nie przeciągał się niepotrzebnie. Wtedy właśnie z pomocą mogą przyjść specjalnie do tej posługi przygotowani nadzwyczajni szafarze komunii świętej.
W naszej Parafii posługuje 6 Nadzyczajnych Szafarzy:
1. Janusz Życzkowski
2. Jan Kuśnierz
3. Roman Mikulka
4. Arkadiusz Wiśniewski
5. Marek Jackiewicz
6. Tomasz Rycek