Męski Pluton Różańcowy

 

Jesteśmy grupą dorosłych mężczyzn. Wędrujemy z Bogiem drogą do pełni męskości. Nasza misja to wzmacnianie fizyczne, psychiczne a przede wszystkim duchowe mężczyzn z naszej wspólnoty Lew Judy i wszystkich mężczyzn. Tak, byśmy przez naszą męskość zbliżali się do Boga, służyli innym ludziom, poznali i przezwyciężyli samych siebie i wolni żyli pełnią serca.

By dzięki temu kobiety i Kościół, z którymi się związaliśmy, mogli na nas liczyć i doświadczać prawdziwej Miłości; by osoby, które spotkamy na naszej drodze, mogły zaznawać dobra. Pragnieniem naszych serc jest dojść do Królestwa, które On nam obiecał wraz z tymi których nam powierzył.

Naszym patronem jest Jezus Chrystus – Syn Boga – Lew Judy. Chcemy wzmacniać naszą męskość wędrując z najlepszym z mężczyzn jaki chodził po tej ziemi.
Dowódca naszego plutonu:
Piotr Wiśniewski
tel: 667 115 085
e-mail: piotrwisniewski33@wp.pl

 

Dewiza wspólnoty Lew Judy:
„Z Bogiem po męsku”

Zawołanie bojowe wspólnoty Lew Judy:
„Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy!”