News Ticker Demo
W związku z nowymi rygorami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie 89 osób. Przypominamy o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek. Dziękujemy za zrozumienie.
Ks. Jan Pawlak

 

(Proboszcz Parafii od 2002 roku)

Urodziłem się 24 V 1951 roku w Witnicy k/Gorzowa. Moimi rodzicami są Ireneusz Pawlak i Maria z d.Wośkowiak. Mam młodsze rodzeństwo: cztery siostry (Elżbieta, Małgorzata, Urszula i Iwona) i brata Henryka. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w Strzelnie i w Słupcy. W roku 1969 ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Słupcy i wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Po skończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjąłem z rąk Sługi Bożego ks. bp. Wilhelma Pluty sakrament kapłaństwa w niedzielę 15 VI 1975 roku w Katedrze Gorzowskiej.

Przez wakacje pracowałem na parafii w Brójcach, a następnie w parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku. W latach 1977-1980 byłem wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze. Następne dwa lata wikariuszowskie pracowałem w parafii katedralnej i Świętej Trójcy w Gorzowie. W tym czasie studiowałem w punkcie zaocznym Warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej w Gorzowie Wlkp., kończąc studia magisterskie.

Przez 5 lat (1977-1982) pełniłem funkcje moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie.

W roku 1982 roku z woli ks. bp. Ordynariusza udałem się na studia specjalistyczne do Rzymu. W Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Uniwersytecie Lateraneńskim zrobiłem licencjat z nauk o małżeństwie i rodzinie.
W 1986 roku, po powrocie do Gorzowa, zostałem skierowany do pracy w Kurii Biskupiej. W tym czasie podejmowałem różne zadania wyznaczane przez ks. biskupa.

W latach 1989-2003 byłem dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej. Przez kilkanaście lat (1986-2002) byłem moderatorem diecezjalnym Ruchu Domowy Kościół, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. W tym czasie (1986-1988) byłem duszpasterzem akademickim w ośrodku katedralnym w Gorzowie Wlkp.

Po przejściu z Kurii na parafię ks. prał. E. Welzandta, objąłem jego funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin (1988-2002), a co się z tym wiąże między innymi, to troskę o Poradnictwo Rodzinne w wymiarze diecezjalnym. W roku 1989 założyłem, za zgodą ks. bp. J. Michalika Diecezjalne Studium nad Małżeństwem i Rodziną im. ks. bp. W. Pluty, obok którego później (w roku 1999) powstało Podyplomowe Studium Rodziny - najpierw na Uniwersytecie A. Mickiewicza w poznaniu, a później na Uniwersytecie Szczecińskim. Od powstania do 2002 roku byłem dyrektorem tej szkoły. W tym czasie prowadziłem wykłady z teologii pastoralnej - duszpasterstwo rodzin w Seminarium Duchownym w Paradyżu oraz Instytucie Teologicznym dla Świeckich w Gorzowie Wlkp.

Od 1986 roku związany byłem z „Aspektami” - pismem wychodzącym w tzw. drugim obiegu, w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Gorzowie Wlkp. Gdy, za zgodą ks. bp. J. Michalika, pismo przekształciło się w roku 1989 w miesięcznik diecezjalny, byłem jednym z redaktorów i asystentem kościelnym. Tę funkcję pełniłem do roku 1994.

Gdy zrodziła się możliwość powstania radia katolickiego, z woli ks. bp. J. Michalika, zacząłem organizować stację radiową w Gorzowie. Przy nieocenionej pomocy wielu osób duchownych i zwłaszcza świeckich, w tym ks. inf. Mieczysława Marszalika, w kolejną rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II i piątą rocznicę konsekracji biskupiej ks. bp. J. Michalika, w dniu 16.10.1991 roku zaczęło nadawać „Radio Gorzów”. Przez kilka lat byłem redaktorem tej rozgłośni, prowadząc swoje programy, oraz członkiem zarządu spółki, prowadzącej radio.

W 1991 roku powstało w diecezji gorzowskiej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Od początku, do roku 2003, byłem asystentem kościelnym tego stowarzyszenia, organizując w nim dni skupienia, Kongresy Rodzin.

Na zakończenie Roku Rodziny, 30.12.1994 roku ks. bp ordynariusz A. Dyczkowski, powołał przygotowany przeze mnie Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp. Od początku istnienia Ośrodka byłem przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej, a w pewnym okresie również dyrektorem Ośrodka.

Za zgodą księży biskupów J.Michalika i A. Dyczkowskiego założyłem Fundusz Ochrony Dziecka i Matki im. bp. W. Pluty, służący pomocy najbardziej potrzebującym. Do roku 2002 byłem prezesem zarządu tego Funduszu.

Pracując w Kurii Biskupiej byłem również wizytatorem diecezjalnym, prowadząc wizytację wstępna przed wizytacją pasterską najpierw bp. J. Michalika, a później bp. A. Dyczkowskiego. W tym czasie prowadziłem również szereg rekolekcji dla kapłanów, sióstr zakonnych, a zwłaszcza rodzin i młodzieży. 
telefon: 68 453-98-21