Kapłani
Wspólnota kapłańska naszej parafii liczy obecnie 3 Duszpasterzy: 
Ks. Jan Pawlak - Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
Ks. Damian Kołodziej - Wikariusz 
Ks. Dariusz Wytrykowski - Wikariusz 
Warto również wspomnieć o pierwszym proboszczu naszej parafii i budowniczym kościoła Ks. Prałacie Jerzym Nowaczyku.
Ks. Jerzy Nowaczyk - Pierwszy Probosz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego