Chór Parafialny
Od pierwszego momentu istnienia filii parafii św. Jadwigi przy Kaplicy Narodzenia NMP 04.10.1970 roku zaczął działalność Chór. Śpiewał w niedziele na Mszach Świętych. Był to wprawdzie chór parafii w Jędrzychowie, ale ponieważ prowadziła go p.F.Wojciechowska, która opiekowała się dotąd Kaplicą i została jej pierwszą organistką i odtąd on właśnie towarzyszył przez 10 lat naszym nabożeństwom, to można go nazwać także naszym chórem. Tym bardziej, że doszły do niego osoby miejscowe. Trzeba podziwiać gorliwość jego członków, bo obsługiwał dwie parafie.

Tak było do momentu, gdy parafia wybudowała kościół. Od 25.12.1983 roku Msze Święte były już tam odprawiane, a główną organistką została s. Patrycja – benedyktynka. Ona to założyła nowy chór parafialny, który potem przyjął nazwę „Per Crucem” (łac.Przez Krzyż)

Ponieważ jednak była tylko rok, to pełny rozwój tego chóru nastąpił od 1984 roku, gdy przez 9 lat organistką i kierowniczka chóru była s. Irmina Syroka, która przy wszystkich swoich talentach, posiadała piękny głos.

Gdy 26.06.1993 roku opuściła parafię i wyjechała na misje do Brazylii, to jej miejsce godnie zajęła s. Emmanuela Czapla, która pracowała w parafii do 24.08. 2001 roku. Jej miejsce zajęła s. Beniamina Olkowska do grudnia 2003 roku. Od sierpnia 2004 roku organistką i opiekunką chóru była s. Krystyna Grajek, która równocześnie pełniła funkcję katechetki i przełożonej klasztoru Sióstr Benedyktynek.

Siostry Irmina i Emmanuela bardzo podniosły znaczenia naszego chóru „Per Crucem” w życiu liturgicznym parafii. Ale nie tylko. Był zapraszany przez inne parafie w mieście i poza nim. S. Emmanuela dyrygowała zespolonymi chórami w czasie Mszy Świętej papieskiej w Gorzowie Wielkopolskim 02.06.1997 r.

Obie te Siostry potrafiły ponadto sprawić, że ten 40 osobowy chór był bardzo zżytą wspólnotą przez cały czas ich pracy. Od początku jego istnienia, aż do września 2002 roku bardzo żywo uczestniczyła w nim s. Zdzisława Słowińska. Wielkie zasługi dla tego chóru ma p.Barbara Sienkiewicz, która wielokrotnie zastępowała dyrygenta. Obecnie funkcję dyrygenta pełni p. Halina Kraszewska.