Aktualności

XXVI Światowy Dzień Chorego

2018-02-11 01:06:25, komentarzy: 0

We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego, w Kościele powszechnym już po raz 26. obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty Franciszek w ogłoszonym z tej okazji orędziu zwraca uwagę na Maryję, która jest symbolem pełnej czułości i wytrwałości opieki nad cierpiącymi.


Msza święta z namaszczeniem chorych zostanie odprawiona w niedzielę 11 lutego o godzinie 10:30. Pomóżmy osobom chorym dotrzeć do naszego kościoła i wspólnie pomódlmy się do Wszechmogącego Boga. 


Tematem tegorocznego Światowego Dnia Chorego są słowa, które Jezus kieruje z krzyża do swojej Matki Maryi i do stojącego obok Niej Jana: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Ojciec Święty Franciszek pisze w swym orędziu na ten dzień o macierzyńskim powołaniu Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych. Papież podkreśla, że „macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół”. Cały tekst orędzia Papieża Franciszka dostępny TUTAJ.

czytaj więcej »

Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego

2018-02-11 01:00:00, komentarzy: 0


Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27)


Drodzy Bracia i Siostry!

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela.

 

W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „’Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja’. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (19, 26-27).

czytaj więcej »

Święto Ofiarowania Pańskiego

2018-02-01 23:36:00, komentarzy: 0

02 Lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

czytaj więcej »

Zmarł Ksiądz Prałat Józef Kocoł

2018-02-01 23:10:50, komentarzy: 0
W niedzielę 28 stycznia 2018 r. w szpitalu w Nowej Soli zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. prałat Józef Kocoł, proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli i dziekan Dekanatu Nowa Sól.

Msza św. pożegnalna dla kapłanów z dekanatu Nowa Sól zostanie odprawiona w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli w piątek 2 lutego 2018 r. o godz. 20.00. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem księdza biskupa będzie odprawiona w sobotę 3 lutego o godz. 11.00, również w kościele parafialnym pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. Po jej zakończeniu nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na nowosolskim cmentarzu komunalnym w Otyniu.
 
Ks. Józef Kocoł urodził się 10 stycznia 1946 r. w Zaczerniu-Brzozówce. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 31 maja 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską w diecezji tarnowskiej. Posługiwał jako wikariusz w Gromniku i Sękowej. W roku 1974 przeszedł do pracy duszpasterskiej w diecezji gorzowskiej (inkardynację uzyskał w 1988 r.). Pełnił funkcje wikariusza w Świdnicy, Rzepinie (od 1977 r.) i Nowej Soli (w parafii pw. św. Michała Arch., od 1981 r.). 17 grudnia 1984 r. bp Wilhelm Pluta powierzył mu kierowanie nowo utworzoną parafią pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. Ks. Józef Kocoł od podstaw organizował tam duszpasterstwo parafialne oraz wybudował kościół i plebanię.

Pełnił również następujące urzędy i funkcje: wicedziekana Dekanatu Kożuchów (1987-1989); dziekana Dekanatu Nowa Sól (od 1989 r.); kapelana  Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli (od 2004 r.); duszpasterza Służby Zdrowia w rejonie nowosolskim (od 2009 r.).

Za gorliwość w pracy duszpasterskiej uzyskał następujące wyróżnienia: godność kanonika gremialnego Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej (8 kwietnia 1993 r.);  tytuł kapelana honorowego Jego Świątobliwości (20 marca 2010 r.).
  
Zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.
czytaj więcej »

Wyszukiwarka:

Ostatnio
dodane:
Czytania 
na dziś
LIPIEC
Aby kapłani, którzy 
w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, 
czuli się wspomagani 
i pokrzepiani przez przyjaźń 
z Panem i braćmi.