Aktualności

SŁOWO BISKUPA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEGO PRZED ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI

2014-05-19 06:58:27, komentarzy: 0

Drodzy Diecezjanie

 

1. Przeżywamy piękny miesiąc maj, w którym – poprzez śpiew litanii loretańskiej – oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie, Matce Zbawiciela. W Niedzielę Dobrego Pasterza – w dniu 11 maja – Kościół powszechny rozpoczyna 51. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. W maju i czerwcu wielu kapłanów obchodzi rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Dziękujmy Bogu za ich posługę i pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

  

2. Miło mi poinformować Was, Drodzy Diecezjanie, że w tym roku wolę przyjęcia święceń diakonatu zadeklarowało 5 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

 

Z kolei 31 maja br. – po sześciu latach przygotowań w Wyższym Seminarium Duchownym – 9 młodych ludzi, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie do służby Bożej, otrzyma w gorzowskiej katedrze święcenia kapłańskie i zostanie włączonych do wspólnoty prezbiterium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zanim to jednak nastąpi czekają ich rekolekcje, które będą bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu święceń. Proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o szczególną modlitwę w ich intencji, aby w tym czasie potwierdzili swój wybór i umacniali motywację oddania się na służbę Kościołowi.

 

Święcenia, które wkrótce się odbędą, będą czasem naszego diecezjalnego świętowania i dziękczynienia Bogu za dar powołań do służby Bożej.

 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wspólnotom parafialnym, z których pochodzą nasi przyszli kapłani, a więc: parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie, parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie (diecezja pelplińska), parafii pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą, parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp., parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie, parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dychowie, parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp., parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie i parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. Jestem wdzięczny tym wspólnotom za to, że wymodliły dar powołań kapłańskich i że pośród nich znaleźli się młodzi ludzie, którzy odkryli w sercu pragnienie służby Bogu i Kościołowi na drodze Chrystusowego kapłaństwa.

 

Dziękuję kapłanom zatroskanym o dzieło budzenia powołań, dziękuję „Przyjaciołom Paradyża” zaangażowanym w Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom i wszystkim wiernym, którzy modlitwą, ofiarą i różnego rodzaju pomocą wspierali kandydatów do kapłaństwa.

 

Wyrażam wdzięczność Panu Bogu za wychowawców i profesorów, którzy w czasie studiów seminaryjnych towarzyszyli alumnom, dzielili się z nimi swoją wiedzą, wiarą, doświadczeniem, świadectwem umiłowania kapłańskiego życia, i którzy pomagali im kształtować właściwe postawy.

 

 

3. Święcenia kapłańskie są okazją do skierowania zachęty do młodych ludzi, aby w swoim sercu rozważyli, czy Bóg nie ma wobec nich szczególnych planów, czy nie zaprasza ich do przyjęcia tej szczególnej drogi życia, dzięki której uobecnia się Ofiara Jezusa Chrystusa, głoszone jest Słowo Boże, udzielane są sakramenty.

 

Chrystus powołuje kogo chce: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16). Boże wybranie pozostaje dla nas tajemnicą, ale dostrzegamy, że Pan powołuje wielu spośród ministrantów, lektorów, ceremoniarzy. Podobnie wiele dziewcząt, które śpiewają w scholach czy należą do innych grup działających w parafii, odkrywa wezwanie do wkroczenia na drogę życia zakonnego. Zachęcam do szczególnej modlitwy w intencji tych wspólnot, które angażują się w życie lokalnego Kościoła.

 

Zwracam się do ludzi młodych, do rodziców i wszystkich wiernych, aby nie zaniedbali modlitwy o nowe powołania w naszej diecezji. Stwarzajmy w naszych rodzinach i parafiach odpowiedni klimat do odkrycia i przyjęcia powołania przez młodych ludzi, a także do podjęcia decyzji oddania się na służbę Chrystusowi na całe życie.

 

Pamiętajmy, że sprawa powołań kapłańskich i zakonnych zajmowała szczególne miejsce w sercu św. Jana Pawła II. Ojciec Święty przypominał, że „Również i dziś rozbrzmiewa wezwanie Pana Jezusa: «Kto (...) chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną» (J 12, 26). Nie bójcie się go podjąć. Z pewnością czekają was trudności i ofiary, lecz służąc będziecie szczęśliwi; będziecie świadkami tej radości, której nie może dać świat. Będziecie żywymi płomieniami nieskończonej i wiecznej miłości; poznacie duchowe bogactwa kapłaństwa, Bożego daru i tajemnicy”(Orędzie Jana Pawła II na XL Światowy Dzień Modlitw o Powołania A.D. 2003).

 

 

4. Drodzy Diecezjanie, z całego serca zapraszam do udziału w święceniach kapłańskich, które odbędą się 31 maja w Katedrze w Gorzowie Wlkp. Niech nasza obecność na święceniach będzie wyrazem duchowej jedności z alumnami i znakiem pragnienia, aby nigdy nie brakowało sług Chrystusa, którzy będą Mu służyli z gorliwością, miłością i oddaniem. Niech będzie to również oznaką gotowości wspierania kapłanów w codziennym posługiwaniu w Kościele.

 

Przez wstawiennictwo Maryi, pod sercem której kształtowało się Serce Bożego Syna, zawierzajmy Bogu naszych przyszłych kapłanów. Prośmy, aby miłość Boga wypełniała ich serca i nadawała sens codziennemu życiu i kapłańskiej posłudze. Niech wiernie trwają przy Chrystusie i uczą się od Niego się jak być gorliwymi i świętymi kapłanami.

 

Ufając w modlitwę zanoszoną do Boga w intencji nowych powołań i w to, że wielu młodych ludzi zapuka do drzwi Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu z pragnieniem ofiarowania się Bogu, zapewniam Was, Drodzy Diecezjanie, o stałej modlitwie i z serca błogosławię.

 

 

+ Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 9 maja 2014 r.

Kategorie wpisu: Listy Pasterskie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka:

Ostatnio
dodane:
Czytania 
na dziś
CZERWIEC
Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.