News Ticker Demo
W związku z nowymi rygorami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie 89 osób. Przypominamy o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek. Dziękujemy za zrozumienie.

Przygotowanie do Spowiedzi Świętej

2017-12-01 16:30:00, komentarzy: 0

 Pierwszy piątek miesiąca to dla wielu osób czas korzystania z sakramentu Spowiedzi Świętej. Warto przygotować się do tego sakramentu. Poniżej znajduje się rachunek sumienia. Warto z niego korzystać, bo pozwala do głębi poruszyć sumienie i wskazuje zagrożenia duchowe, z których często nie zdajemy sobie sprawy.

 

Rachunek Sumienia

GRZECHY WOBEC BOGA

- traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne

- tworzyć "własny" obraz Boga, bez liczenia się z Ewangelią i naukami Kościoła

- nie widzieć w Bogu Istoty Najwyższej i kochającej nas osoby Ojca, któremu

  należy się najgłębsza miłość, zaufanie, uległość i gotowość do wszelkich ofiar

- nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie, w swych

 decyzjach i postępowaniu, układając życie bez Boga, a nawet przeciw

 Niemu, bez wnikania w Jego plany i znaki w naszym życiu

- przynależność do ateistycznych organizacji lub stowarzyszeń, branie czynnego

 lub biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu

 emblematów religijnych, w hamowaniu budowy, odbudowy lub

 rozbudowy obiektów sakralnych

- nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych świątyniach,

  ośmieszać lub profanować rzeczy, miejsca lub gesty sakralne

- znieważać Najświętszy Sakrament

- nie modlić się

- modlić się w pośpiechu, niedbale

- nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepotrzebne

  prace w tym dniu

- nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej pogłębianiu

- nie czytać Pisma Świętego

- bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świętych,

  lekceważąco mówić o sprawach religii

- nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej miłości Boga,

  zadowalając się przeciętnością, formalizmem i rutyną

- zapierać się wiary w Boga

 

GRZECHY WOBEC BLIŹNIEGO

- przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich

- nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć w niezgodzie bez podejmowania

  prób pojednania, żywić w sobie ducha zemsty i odwetu

- znieważać ludzi epitetami, przekleństwami, gestami, czynami

- szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, posądzenia, podejrzenia,

  oszczerstwa, donosy

- nie odwoływać niesłusznych zarzutów, nie naprawiać szkód

  moralnych i materialnych

- pozywać przed sąd bez słusznej sprawy

- nie dawać możliwości samoobrony "oskarżonemu" lub "osądzonemu"

- "wykańczać" swoich przeciwników lub ludzi niemiłych,

   wykorzystując swoje stanowisko, znajomości itp

- traktować pracowników jako bezosobową siłę roboczą, nie służyć im pomocą, radą

- pogardzać innymi z racji niższego wykształcenia, stanowiska,

   innej religii, narodowości, rasy

- załatwiać sprawy poza kolejką

- nie ustępować miejsca osobom starszym, chorym lub słabym

- przychodzić nie w porę, wykorzystywać dobroć i gościnność innych,

   zanudzać swoimi sprawami i gadulstwem, nie chcieć i nie umieć słuchać innych

- nie szukać okazji by ludziom pomagać, sprawić im radość, nieść pokój i miłość

- nie walczyć z egoizmem i pychą Miłość narzeczeńska

- nie odróżniać miłości od pożądania

- podzielać poglądy o "próbnych" pożyciach przedmałżeńskich, wymagać ich

  lub propagować jako "dowód" miłości

- nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się swą miłość lub co do

   której nie żywi się wzajemnego uczucia miłości, redukując daną osobę do

   przedmiotu użycia i dostarczenia zmysłowej przyjemności

- namawiać do pożycia cielesnego lub stwarzać ku temu okazje przez

  podniecające zabawy, pieszczoty, autostop, wycieczki we dwoje,

  lekturę, filmy pornograficzne, nieprzyzwoite żarty itp

- ośmieszać dziewictwo i czystość

- nie dbać o skromność ubioru

- deprawować osoby nieletnie

- wykorzystywać chwile słabości drugiej osoby,

   usprawiedliwiając się, że "ona tego chciała"

- szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa,

   jeśli nie da "dowodu miłości"

- namawiać do zabójstwa nienarodzonego dziecka,

   dopuszczać się aborcji

- dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń mogących

   genetycznie obciążyć potomstwo

- nie przygotowywać sie na płaszczyźnie religijno-moralnej oraz

   materialnej do życia w małżeństwie i rodzinie

- nie przepajać miłości erotycznej miłością Boga przez wspólne

   uczestniczenie we Mszy św., przyjmowanie sakramentów


Miłość małżeńska i życie seksualne w małżeństwie

- traktować małżeństwo jako czysto prawny, a nie osobowy i sakramentalny

  związek dwojga ludzi sobie równych

- dysponować sobą, zdrowiem, wartościami moralnymi i materialnymi bez

   liczenia się ze współmałżonkiem

- zaniedbywać na co dzień wobec współmałżonka oznak delikatności, miłości,

  wymogów grzeczności i kultury

- jednostronnie, arbitralnie i despotycznie załatwiać sprawy rodziny i domu

- uchylać się od czynnego udziału w spełnianiu prac i posług domowych,

   przeceniać własny wkład w dobro wspólne

- poniżać swą godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego

   nadużywaniem alkoholu

- podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, ulegać irytacji

- obrażanie się i dąsanie

- maltretować fizycznie lub moralnie współmałżonka

- w konfliktach widzieć winę tylko współmałżonka

- przypominać i wypominać grzechy przeszłości, niedotrzymane obietnice itp.

- za wszelką cenę dążyć do wykazania i przeprowadzenia "swojej" racji

- cieszyć się z upokorzenie i porażek współmałżonka

- nie interesować się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka

- nie znajdować słowa uznania i pochwały za wkład pracy,

   sukcesy i gusty współmałżonka

- przesadnie chwalić inne żony lub mężów wobec współmałżonka

- nie zdobywać się na uśmiech i humor nawet pomimo zmęczenia i kłopotów

- trawić czas na spotkania koleżeńskie, gry, rozrywki kosztem rodziny

- poświęcać rodzinę dla innych zajęć

- nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci - nie dbać o wspólne imprezy i rozrywki:

   wczasy, wycieczki, teatr, kino, odwiedziny

- nie otaczać należytą troską chorego lub cierpiącego współmałżonka

- zaniedbywać należne obowiązki względem rodziny, współmałżonka,

   odmawiać szacunku jego rodzicom, krewnym, wydawać o nich

   ujemne sądy, wyrażać się z lekceważeniem, nie szanować uczuć

   miłości u swego współmałżonka do swych rodziców, krewnych

- nie dążyć do stworzenia w małżeństwie wspólnoty materialnej

- trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne sprawy: alkohol, stroje, przyjęcia

- zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestniczenie we Mszy św.,

   wspólne przystępowanie do sakramentów świętych

- szukać w małżeństwie tylko przeżyć zmysłowych

- w pożyciu małżeńskim nie liczyć się ze stanem psychicznym i fizycznym współmałżonka,

   nie znać naturalnej metody poczęć, zmuszać do używania środków antykoncepcyjnych

   lub samemu je używać

- nie liczyć się z kulturą, skromnością i delikatnością, przyjmować i narzucać postawy,

czynności i gesty uwłaczające godności człowieka i chrześcijanina

- z egoizmu, małoduszności i wygodnictwa ograniczać ilość potomstwa

- traktować sprawę dzietności rodziny jako autonomiczną, prywatną, bez rozliczeń z Bogiem

- źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych

- odmawiać bez powodu pożycia małżeńskiego

- zatruwać siebie i współmałżonka zazdrością i nieuzasadnionymi podejrzeniami

- nawiązywać flirty, uprawiać stosunki pozamałżeńskie

- straszyć współmałżonka rozwodem lub naprawdę do niego dążyć

- po rozwodzie cywilnym wstępować w nowe związki małżeńskie

- nie chcieć przebaczyć i pojednać się po grzechu wiarołomstwa

- nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia małżeńskiego


Miłość rodziców względem dzieci

- budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniecenia alkoholowego, w trudnych

   i niezwykłych okolicznościach zewnętrznych

- nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu

- nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka

- ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego potrzeb materialnych

- nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, nie posyłać ich na naukę religii,

   nie dawać im dobrego przykładu

- nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi dziecka, nie znajdować czasu na

   rozmowy, spacery , wycieczki z dziećmi

- nie interesować się z kim dzieci utrzymują kontakty towarzyskie

- przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epitetami, wyrażeniami,

    porównaniami, poniżać dzieci

- nie tworzyć w domu atmosfery miłości, bezpieczeństwa

- urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje alkoholowe,

   opowiadać nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać się z rzeczy religijnych

- pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie tytoniu

- zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych

- być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt słabym i pobłażliwym,

   tolerować u dzieci fałszywe poglądy i złe postępowanie

- nie szanować indywidualnej osobowości dziecka

- w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości

- nie dążyć do wytworzenia klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa

   wielokształtna miłość Boga i człowieka

- wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu dziecka

   według własnych upodobań i ambicji

- zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa

- dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka

- nie modlić się za swoje dzieci


Miłość dzieci względem rodziców

- nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległości,

   okłamywać ich, podnosić na nich rękę, przeklinać lub

   ubliżać im słowem, gestem

- nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach

- nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołężnych,

   nie odwiedzać ich, nie pisać listów itp

- wstydzić się swoich rodziców

- szargać opinię rodziny

- opowiadać o wadach rodziców

- zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek rodzinny

   bez liczenia się z potrzebami pozostałych członków rodziny

- zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców

- nie modlić się za rodziców żywych i umarłych


Prawo do własności

- przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub społeczną

- korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub kasowania biletu

- niszczyć własność społeczną lub prywatną

- przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi

- uprawiać nieuczciwość i oszustwo

- nieuczciwie i niesolidnie pracować

- przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym,

   skracać czas pracy przez spóźnianie się albo wcześniejsze wychodzenie

- zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą

- nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatności

- nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych

- domagać się łapówek, przyjmować łapówki

- zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę pracownikom

- nie ubezpieczać swoich pracowników

- "robić pieniądze" bez pracy - zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty,

   "zapominać" o ich oddawaniu


Prawo do prawdy i wolności

- kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować

- fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać

- milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać świadectwo

   prawdzie i sprawiedliwości

- podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem

- łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, rozmów telefonicznych,

   mimo woli podsłuchanej spowiedzi

- zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją

- trudnić się podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem

- nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk religijnych

- ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyznawania przekonań religijnych

- udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie z posług religijnych

- zakazywać wypełnianie obowiązków religijnych Życie i zdrowie

- stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci człowieka

   narodzonego lub nienarodzonego

- uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec tych, którzy zostali dotknięci

   utratą bliskiego człowieka spowodowaną przez nas

- popierać przerywanie ciąży

- pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny

- narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo zdrowia, na trwałe lub

   okresowe kalectwo, na niebezpieczeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS

- zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia i miejsca pracy

- prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogowych, po spożyciu alkoholu,

   z nadmierną szybkością

- narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawidłowym

   zachowaniem się na jezdni


GRZECHY WOBEC SAMEGO SIEBIE

Małoduszność

- nie mieć ideału wzorca swej osobowości, mając- nie realizować go

- nie brać pod uwagę życia wiecznego

- nie pamiętać o tym, że musimy współpracować z Bogiem w tworzeniu

   ładu, porządku, piękna

- nie wykorzystywać w pełni swych możliwości i talentów

- nie szukać i nie wypełniać swego szczególnego powołania,

   planu Bożego wobec siebie - nie dokształcać się zawodowo

- godzić się na zastój w rozwoju swojej kultury umysłowej i moralnej

- uzależniać się od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu

- nie starać się o poznanie nurtów myśli i kierunków rozwoju swojej epoki

- źle gospodarować czasem

- marnować go na pustą gadaninę, rozrywkę, przesadną toaletę itp

- usprawiedliwiać swój zastój i grzechy "koniecznością życiową",

   "takimi czasami", "obecną sytuacją" itp


Grzechy wobec ciała

- nie troszczyć się wcale o swoje zdrowie

- zaniedbywać sen, posiłki, wypoczynek

- zamraczać się alkoholem, nadmierną ilością tytoniu, używać narkotyków

- nadużywać napojów i pokarmów - niszczyć zdrowie przez nieumiarkowany

   sport, odchudzanie się, nieodpowiedni ubiór w zależności od aury

- uprawiać samogwałt, wchodzić w nałóg , uzależnienie, wchodzić w stosunki

   homoseksualne, lesbijskie, pedofilskie


Zła ambicja

- dążyć do wyższej stopy życiowej kosztem wartości moralnych i kulturowych

- całkowicie poświęcać się zarabianiu pieniędzy i widzieć w tym główny cel swego życia

- popadać w zadłużenia i nie oddawać pożyczki

- widzieć swą pracę tylko od strony zarobku

- dążyć do zdystansowania innych w materialnym dorabianiu się

- przeceniać swoje zdolności, zasługi, autorytet

- stawiać ambicji inne cele niż służenie bliźniemu, ojczyźnie, narodowi, Bogu


Pycha i próżność

- wynosić się ponad innych, podkreślać swoją przewagę inteligencji, władzy,

   zamożności, swoje zasługi i nie pamiętać, że wszystko

   zawdzięczamy Bogu i ludziom

- uważać się za właściciela, a nie "włodarza" dóbr, które mają przez

   nas służyć bliźnim

- mieć w pogardzie innych, pogardliwie się o nich wyrażać, poniżać innych

- separować się od innych w poczuciu własnej wyższości

- wszędzie podkreślać swoje "ja", lekceważyć co mówią inni

- być przewrażliwionym na punkcie miłości własnej

- zbyt łatwo się obrażać

- przesadnie sie stroić, nie przestrzegać zasad przyzwoitości,

   budzić niesmak u bliźnich, szpecić siebie przez nadużywanie kosmetyków

- ulegać snobizmowi, lekceważyć formy towarzyskie


Brak umiaru

- przesadnie troszczyć się o zdrowie

- nie panować nad swoimi uczuciami: radością, humorem,

   gadulstwem i narzucać swoje nastroje innym

- robić z siebie "ofiarę losu"

- ulegać depresjom, załamaniom- po stratach i niepowodzeniach,

   czynić za nie odpowiedzialnym Boga i ludzi,

   nie widzieć w tym stron pozytywnych

- uogólniać zło i wady ludzkie, popadać w zgorzknienie i pesymizm


Nieład życia

- nie mieć ogólnego schematu planu dnia, nie kalkulować podejmowanych

   zobowiązań ze swymi możliwościami czasowymi

- nie mieć przed oczyma hierarchii wartości, nie brać pod uwagę motywów

moralnych i zobowiązań osobowych w podejmowaniu decyzji

- być "roztrzepanym", tolerować nieporządek i bałagan w domu, w swym wyglądzie

- bezmyślnie i pochopnie wydawać pieniądze

- podejmować decyzje pod wrażeniem chwili, bez dostatecznego

   przemyślenia lub modlitwy


GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA

- pojmować Kościół jako instytucję, partię polityczną, a siebie jako klienta

- a nie widzieć w nim Mistycznego Ciała Chrystusa

- utożsamiać Kościół z duchowieństwem

- opuszczać w niedzielę i święta Mszę świętą bez powodu lub

   z powodu małej niedogodności -

ograniczać się do uczestniczenia we Mszy tylko w niedzielę,

   pomimo łatwości uczestniczenia w niej także w ciągu tygodnia

- zachowywać się biernie i z dobrowolnym roztargnieniem w czasie Mszy

- nie brać czynnego udziału we Mszy

- zaniedbywać lub stronić od częstego przystępowania do Sakram. Eucharystii,

a w razie potrzeby od Sakram. Pokuty

- przyjmować sakramenty świętokradzko( nie wypełniając warunków)

- potępiać i krytykować inne formy kultu i pobożności

- uchylać się od wszelkiej formy działalności apostolskiej

- posuwać się w tolerancji innych religii do twierdzenia , że

   "wszystkie religie są sobie równe"

- chrześcijan niekatolików uważać za wrogów

- ograniczać rolę Kościoła do administrowania sakramentów, a odmawiać

   mu władzy nauczycielskiej w sprawach wiary i moralności

- nie poszerzać i systematycznie nie pogłębiać znajomości nauki Kościoła

- głosić poglądy niezgodne z doktryną katolicką

- krytykować duchowieństwo - nie dotrzymywać wierności wierze i

   odrzucać autentyczne wartości chrześcijańskie

- unikać w rozmowach spraw i problemów religii lub Kościoła,

   uważać to za rzecz wstydliwą, "nietaktowną"

- być biernym i nie zainteresowanym w organizowaniu

   nauczania religii dzieci i młodzieży

- przeszkadzać w organizowaniu lub przeprowadzaniu katechizacji dzieci i młodzieży

- kompromitować Kościół postawą i czynami przeciwnymi duchowi Ewangelii

- wolny czas niedzieli lub święta spędzać w lokalach pijąc alkohol

- podawać lub spożywać nadmierne ilości alkoholu w czasie rodzinnych przyjęć

   z okazji Chrztu dziecka, I Komunii św., Sakramentu Małżeństwa itp

- nie szanować świąt kościelnych

- nie przestrzegać postów i okresowego powstrzymywania się od organizowania hucznych zabaw

- nie przestrzegać chrześcijańskich tradycji, związanych ze świętami lub

   okresami roku liturgicznego

- nie interesować się w ogóle problemami i życiem Kościoła

- być obojętnym wobec problemu powołań kapłańskich

- nie modlić się za papieża i duchowieństwo

- zapierać się przynależności do Kościoła Katolickiego

Kategorie wpisu: Adwent
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Czytania na dziś   KLIKNIJ
Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.