News Ticker Demo
W związku z nowymi rygorami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie 89 osób. Przypominamy o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek. Dziękujemy za zrozumienie.

LIST PASTERSKI BISKUPA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEGO ZAPOWIADAJĄCY ZWOŁANIE I SYNODU DIECEZJALNEGO

2015-11-07 10:58:00, komentarzy: 0

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie!

 

Zwracam się do Was w sprawie bardzo istotnej dla naszego Kościoła diecezjalnego. Postanowiłem bowiem zwołać I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Decyzję te podjąłem po głębokim namyśle i po przeprowadzeniu wymaganych przez prawo kościelne konsultacji z Radą Kapłańską. Zasięgnąłem również opinii Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Pod koniec sierpnia br. o zamiarze zwołania synodu poinformowałem oficjalnie duchowieństwo całej diecezji. W niniejszym liście pasterskim natomiast, wiadomość o synodzie diecezjalnym chciałbym przekazać Wam wszystkim, drodzy Diecezjanie.

 

Uroczyste podpisanie dekretu rozpoczynającego synod odbędzie się 13 listopada 2015 r. w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. Poprosiłem, aby Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, a homilię wygłosił bp Edward Dajczak, Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski. W uroczystości tej wezmą udział także inni biskupi z naszej Metropolii. Przed Mszą św. o godz. 17.00 ks. prof. Bogusław Drożdż z Legnicy wygłosi wykład pt. Powołani do synodalnej winnicy.

 

Do udziału w tej uroczystości zapraszam wszystkich kapłanów naszej diecezji, siostry zakonne i wiernych świeckich. Zachęcam kapłanów, aby udając się do Międzyrzecza, zabrali ze sobą delegacje parafialne. Bardzo liczę na to, że każda parafia naszej diecezji będzie reprezentowana i włączy się w tak ważne dla naszego lokalnego Kościoła uroczystości.

 

 

  1. Czym jest synod diecezjalny?

 

Synod diecezjalny jest zgromadzeniem doradczym, składającym się z kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich określonej diecezji, zwołanym i prowadzonym pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego. Celem synodu jest wsparcie biskupa diecezjalnego w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania wspólnotą chrześcijańską.


Podpisanie dekretu zwołującego synod diecezjalny otworzy etap przygotowawczy synodu. Będzie on poświęcony opracowaniu regulaminu synodalnego oraz dokładniejszemu sprecyzowaniu zagadnień, które w przyszłości staną się przedmiotem obrad synodalnych.


Po zakończeniu fazy przygotowawczej rozpocznie się etap właściwy synodu. Osoby imiennie wezwane na synod będą uczestniczyć w sesjach plenarnych. Ponadto w ramach synodu będą funkcjonować komisje tematyczne zajmujące się pewnymi kwestiami szczegółowymi, dotyczącymi poszczególnych dziedzin składających się na życie i posługę naszego Kościoła diecezjalnego. Zespoły synodalne zostaną również powołane w każdej parafii. W ten sposób jak najszersza grupa wiernych będzie mogła czynnie włączyć się w prace synodu.


Ufam, że synod diecezjalny pomoże nam wszystkim wsłuchać się w głos Ducha Świętego i podjąć refleksję nad obecną sytuacją duszpasterską naszej diecezji, oceni ją i wskaże kierunki działania na przyszłość. Owocem synodalnej debaty będzie również rewizja i uzupełnienie prawa diecezjalnego, tak aby obowiązujące normy prawne lepiej odpowiadały aktualnym uwarunkowaniom i pomagały skuteczniej realizować ewangelizacyjną misję Kościoła. Istotnym celem synodu będzie wreszcie formowanie świadomości wszystkich wiernych i pobudzanie ich do współodpowiedzialności za Kościół.

 

 

  1. Przez wiarę i chrzest do świadectwa

 

Nasz diecezjalny synod będzie się odbywał pod hasłem: Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Nawiązuje ono do realizowanego przez Kościół w Polsce programu duszpasterskiego, który ma nas przygotować do zbliżającej się 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem tego programu jest ponowne odkrycie i docenienie chrześcijańskich korzeni, z których wyrastamy. To z kolei ma nas pobudzić do patrzenia na teraźniejszość w perspektywie wiary, aby budować naszą przyszłość na jej fundamencie. Sądzę, że hasło to dobrze wyraża również cel naszego diecezjalnego synodu. Zaprasza nas ono najpierw do pogłębienia naszej chrześcijańskiej tożsamości, to znaczy do odkrycia i ożywienia wiary zakorzenionej w Kościele i czerpiącej żywotne soki z jego sakramentów. Pobudza ono również do odnowienia misyjnego zapału, do nowej gorliwości w dzieleniu się wiarą z innymi.


Nasz diecezjalny synod rozpoczyna się również w kontekście nadchodzącego Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka. Rozpocznie się on 8 grudnia br. w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II. Jest życzeniem Ojca Świętego, aby ten czas stał się dla Kościoła szczególnym momentem „łaski i odnowy duchowej” (Franciszek, Bulla Misericordiae vultus). Kościół jest wezwany, aby doświadczyć na nowo miłosierdzia Ojca i dzielić się nim z wszystkimi. Jestem przekonany, że nasz diecezjalny synod dobrze wpisuje się w to papieskie pragnienie.


 

  1. Całkowicie zaufać Bogu

 

W liturgii Kościoła czytamy dziś Ewangelię o ubogiej wdowie. Gest ewangelicznej wdowy, która do świątynnej skarbony wrzuca „wszystko, co miała, całe swe utrzymanie” (Mk 12, 44) jest gestem heroicznym. To wyraz jej wielkiej ufności w Bożą pomoc i opiekę. Wyraz całkowitej zależności od Boga. Oparcie się jedynie na Nim. Wdowa ta jest przykładem postawy, którą powinien się odznaczać cały Kościół w stosunku do Boga.


Przykładem takiej postawy jest również bezimienna wdowa z Sarepty opisana w dzisiejszym I czytaniu. Kobieta ta zaufała Bożemu Słowu przekazanemu przez proroka Eliasza. Oparła się na Bożej obietnicy, chociaż patrząc po ludzku miała wszelkie powody, aby tę obietnicę uznać za niewiarygodną i ją odrzucić. Wdowa z Sarepty wierzy jednak Bożemu Słowu, nawet jeśli pójście za tym Słowem wymaga heroicznej wręcz ofiary. Jest całkowicie dyspozycyjna wobec Boga. Taki również powinien być Kościół. Gdy gromadzi się na synodzie, odpowiedzi na przeżywane trudności i rozwiązań duszpasterskich wyzwań powinien poszukiwać w Bożym Słowie.


Biblijne wdowy to również niewiasty słuchające Ducha Świętego, poświęcające się modlitwie i pokucie. Bóg wybiera je, aby realizować swój plan. Wybiera to, co najsłabsze, aby zwyciężyć potężne siły zła. Tak było w przypadku Judyty – wdowy będącej bohaterką biblijnej księgi noszącej jej imię. Odwaga Judyty oraz głębokie zaufanie w Bożą opiekę sprawiły, że stało się to, co po ludzku wydawało się niemożliwe. Przeważające siły wroga zostały pokonane. Synod diecezjalny winien być również czasem otwierania się na Ducha Świętego, czasem modlitwy i pokuty, uznaniem naszej grzeszności i słabości. Tylko pokorna postawa w prawdzie i oparcie się na Bogu może nam dać odwagę do stawienia czoła wyzwaniom obecnego czasu.


 

  1. Wezwanie do modlitwy i zaangażowania się

 

Ufam, że I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przyniesie dobre owoce. Raz jeszcze ponawiam zaproszenie do Międzyrzecza na uroczystość zwołania synodu. Gorąca zachęcam również do wytrwałej modlitwy w intencji synodu. O tę modlitwę proszę każdego z Was, drodzy Diecezjanie. Proszę o nią działające przy parafiach grupy i wspólnoty modlitewne. Wspierajcie synod także innymi duchowymi ofiarami. Niech nasze wytrwałe błaganie wyjedna nam obfity dar Ducha Świętego i pomoc Bożej łaski na synodalną drogę.


Owocność prac synodalnych będzie zależała od naszego zaangażowania. Kościół Zielonogórsko-Gorzowski to my wszyscy. Stosownie do własnego stanu życia, powołania i pełnionej funkcji – jesteśmy za ten Kościół odpowiedzialni. Niech ta odpowiedzialność wyrazi się w chętnym zaangażowaniu w dzieło synodu diecezjalnego. Do tego zaangażowania wzywam wszystkich Diecezjan.


Powierzając I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny z Rokitna oraz Patronów diecezji, Pierwszych Męczenników Polski, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.+Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Kategorie wpisu: Listy Pasterskie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Czytania na dziś   KLIKNIJ
Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.