News Ticker Demo
W związku z nowymi rygorami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie 89 osób. Przypominamy o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek. Dziękujemy za zrozumienie.

KOMUNIKAT DO KSIĘŻY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

2020-03-15 01:15:11, komentarzy: 0

 

Wprowadzony przez władze publiczne stan zagrożenia epidemicznego stawia nas wobec konieczności podjęcia radykalnych środków ostrożności. W związku z tym – poza dyspozycjami zawartymi w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w moim Słowie do wiernych – zarządzam, co następuje:

 1. Podczas mszy św. odprawianych w niedzielę 15 marca 2020 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich należy odczytać wiernym Komunikat Wojewody Lubuskiego, Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br. oraz Słowo Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego w związku z epidemią koronawirusa. Tekst wszystkich tych komunikatów, jak również przekazane wcześniej informacje o transmisjach mszy św. w mediach, należy ponadto wywiesić w gablocie parafialnej.

 2. Z udziałem wiernych wolno odprawiać wyłącznie msze św. i nabożeństwa pasyjne (Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale). Należy przy tym zachować dopuszczalny limit 50 osób tworzących zgromadzenie. W sprawach porządkowych można zaprosić do współpracy członków Rady Sołeckiej, czy OSP. Celebrans przed rozpoczęciem liturgii ma obowiązek upewnić się, czy w kościele nie przebywa większa liczba osób. Jeśli tak jest, powinien poprosić o opuszczenie świątyni zapraszając jednocześnie do udziału w liturgii poprzez transmisję w radiu bądź telewizji oraz do osobistej modlitwy.

 3. Limit 50 osób (zarówno w kościele jak i na zewnątrz) należy zachować również przy odprawianiu pogrzebów. Duszpasterz powinien przy załatwianiu formalności pogrzebowych w kancelarii poruszyć ten temat w rozmowie z rodziną, zachęcając usilnie do respektowania tego zarządzenia. Osoby, które z tego powodu nie będą mogły uczestniczyć w pogrzebie należy zachęcić do duchowej łączności poprzez osobistą modlitwę.

 4. W związku z tym ograniczeniem rezygnujemy z parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Nie należy też organizować żadnych spotkań duszpasterskich (kursy przedmałżeńskie, nauki przed chrztem, zebrania grup parafialnych itp.).

 5. Na drzwiach kościoła należy umieścić wyraźne ogłoszenie z informacją o dopuszczalnym limicie wiernych z równoczesną zachętą do modlitwy osobistej i korzystania z transmisji mszy św. za pośrednictwem mediów.

 6. Tam, gdzie jest to możliwe, kościoły powinny pozostać otwarte w ciągu dnia, aby dać wiernym sposobność do osobistej modlitwy.

 7. We wszystkich kościołach parafii proboszcz powinien zapewnić możliwość skorzystania z wody i mydła w zakrystii. Każdy celebrans ma obowiązek starannie umyć ręce przed rozpoczęciem celebracji oraz po jej zakończeniu. Taki sam obowiązek ciąży na szafarzach pomagających w rozdzielaniu Komunii św.

 8. Spowiedź dozwolona jest wyłącznie w konfesjonałach zaopatrzonych w folię ochronną. Folię tę oraz wszystkie części konfesjonału, których dotyka penitent, należy przynajmniej raz dziennie starannie umyć wodą i płynem czyszczącym. W taki sam sposób należy codziennie myć klamki, poręcze schodów i ławki.

 9. Przy zachowaniu odpowiednich zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze powinni odwiedzać chorych i starszych parafian w ich domach z posługą sakramentalną.

 10. W dniach 16-29 marca Kuria Diecezjalna będzie czynna w godzinach 9.00-11.00. Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać w miarę możliwości korzystając z telefonu lub poczty elektronicznej.

 11. W dniach 16-29 marca wszystkie oddziały diecezjalnej Księgarni św. Antoniego będą czynne w godz. 9.00-15.00.

Gorąco proszę Czcigodnych Księży o poważne potraktowanie tych poleceń. Niech stosowanie się do nich będzie wyrazem naszej ludzkiej i duszpasterskiej odpowiedzialności w obliczu zagrożenia.

 

Zielona Góra, 14 marca 2020 r.

Znak: B2-5/20

 

 

 

 

 

 

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Czytania na dziś   KLIKNIJ
Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.