News Ticker Demo
W związku z nowymi rygorami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie 89 osób. Przypominamy o zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek. Dziękujemy za zrozumienie.

I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

2017-11-14 23:24:47, komentarzy: 0


Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Uroczysta inauguracja odbyła się 13 listopada 2016 roku w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.


- Synod potrzebny jest zarówno duchowieństwu, jak i wiernym świeckim, ludziom młodym i tym już wiekowo doświadczonym, wspólnotom zakonnym i diecezjalnym. Refleksja synodalna podejmowana z udziałem teologów, duszpasterzy oraz pełnych wiary i doświadczenia wiernych świeckich może być darem dla mieszkańców tej części Polski i urzeczywistniającego się tutaj Kościoła. Z tą nadzieją podejmujemy dzisiaj synodalną drogę – powiedział Bp Stefan Regmunt.


Czym jest Synod?  Szczegóły poniżej.


Synod diecezjalny jest zebraniem kapłanów i innych wiernych określonej diecezji w celu świadczenia pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. Zwołanie synodu należy do biskupa diecezjalnego. On również proponuje tematy do synodalnej dyskusji, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół.


Celem synodu jest odnowienie i wzmocnienie Kościoła diecezjalnego oraz pobudzenie jego zapału ewangelizacyjnego. Prace synodu toczą się przede wszystkim na sesjach plenarnych. Jeśli wymaga tego zakres omawianych zagadnień, w ramach synodu mogą funkcjonować komisje tematyczne zajmujące się kwestiami szczegółowymi. W debatę synodalną mogą się włączyć wszyscy diecezjanie angażując się w pracę zespołów synodalnych w parafiach lub innych środowiskach duszpasterskich, albo kierując swoje wnioski bezpośrednio do sekretariatu synodu.


W naszej parafii również powstał Parafialy Zespół Synodalny, w który angażują się osoby z wielu wspólnot parafialnych i inni wierni, którym zależy na dobru naszej parafii, diecezji i Kościoła. Począwszy od września br. jedna niedziela w miesiącu jest niedzielą synodalną, podczas której mamy okazję przybliżyć się do zagadnień I Synodu naszej diecezji.  Najbliższa niedziela synodalna przypada na 19 listopada br., a następnie jeszcze 21 stycznia 2018 i 11 lutego 2018.

Wszelkie informacje, aktualności, zdjęcia i dokumenty dotyczące Synodu możemy odaleźć na tej stronie: synod.diecezjazg.pl  Zachęcamy do częstego odwiedzania tej strony i zapoznawania się z postępami prac synodalnych.

 

Na naszej stronie parafialnej, na głównej stronie, po prawej stronie znajduje się baner z logo Synodu i jeżeli na niego klikniemy od razu przenosimy się na oficjalną stronę I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

 

 

I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej to bardzo ważne wydarzenie.

Warto pomodlić się za Synod. 

 

MODLITWA SYNODALNA
DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH 


Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,
ogarnięci Bożą Miłością
oddaliście życie dla Chrystusa,
świadcząc o prawdzie Ewangelii.
Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi
dar Ducha i łaskę przemiany,
aby zbawcza moc Chrztu świętego
kierowała naszą służbą w Kościele.
Pomóżcie nam zachować czujność,
wypraszajcie łaskę modlitwy,
i wspierajcie w składaniu świadectwa.
Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących
i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.
Niech Wasza odwaga
pociągnie małodusznych i umocni słabych,
a wszystkich uwolni od lęku
przed mocami ciemności i potęgami tego świata.
Waszemu wstawiennictwu powierzamy
Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,
by gorejące pochodnie Męczenników
prowadziły go ku nowym czasom.
Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,
pochyli się nad naszą słabością
i obdarzy łaską nawrócenia,
a zebrany na Synodzie Kościół
zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.« powrót

Dodaj nowy komentarz

Czytania na dziś   KLIKNIJ
Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.