Akcja Katolicka
Nasza parafia, pierwsza w całej diecezji, zorganizowała u siebie ognisko Akcji Katolickiej, które po wydaniu Statutu, nazywa się Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka w Polsce jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju. Jest organizacją kościelną i posiada w Polsce osobowość prawną.

Jej charyzmat i zasady organizacyjne zostały określone przez papieża Piusa X w „Motu proprio” z 1903 roku, a główne jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła, określił papież Pius XI w encyklice „Divini Redemptoris”.

W Polsce Akcja Katolicka działała od 1930 roku i tuż przed wojną liczyła 750 tysięcy członków. Zlikwidowana została przez władze komunistyczne.
Ojciec św. Jan Paweł II w 1993 roku zachęcał biskupów polskich do jej reaktywowania. Nasza diecezja należała do pierwszych, w których to uczyniono. Ks. bp A. Dyczkowski dekretem z 27.11.1994 roku powołał do życia Akcję Katolicka w Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pierwszym diecezjalnym jej asystentem był ks. Jerzy Nowaczyk do 20.03.1996 roku.

Proces formowania się Akcji Katolickiej rozpoczął się w naszej parafii w listopadzie 1994 roku, a 03.04.1995 roku wyłoniono tymczasowy zarząd. Po chwaleniu statutu 26.10.1996 roku wybrano 7-osobowy zarząd ma 3-letnia kadencję. Pierwszym jego prezesem zatwierdzonym przez ks. biskupa został p. mgr inż. Antoni Głośnicki. Był nim także na czas drugiej kadencji od 1999 roku. Od października 2002 roku funkcję tej w naszej parafii pełnił p. mgr Janusz Baran. Obecnie prezesem POAK jest p. Danuta Tchórzewska.

POAK wydaje od 1996 roku miesięcznik „Głos z Winnicy”, którego 100 numer w nowej szacie graficznej ukazał się w kwietniu roku 2005. Od roku 1997 rok rocznie w czerwcu organizuje wspólnie z innymi grupami parafialnymi Festyny Parafialne, pielgrzymki do Otynia i inne, parafialne Opłatki w sali na terenie szkoły SP-17 oraz inne akcje parafialne. Uczestniczy również w działaniach i uroczystościach Akcji Katolickiej w diecezji.

Asystentem POAK w naszej parafii jest obecnie jej proboszcz ks. Jan Pawlak.