14.06.2015 - Jubileusz 40-lecia Kapłaństwa Księdza Proboszcza Jana Pawlaka
fot. Małgorzata Jaskuła
fot. Małgorzata Jaskuła